Problémy medzinárodnej rozvojovej pomoci (Nesnažte sa zachrániť svet!)

Posted on Posted in Nezařazené

To, čo funguje v jednom prípade, nemusí fungovať v iných prípadoch. Z tejto základnej premisy vychádza článok, ktorý hovorí o dôležitosti poznať jedinečné podmienky každej situácie. Viaceré príklady z medzinárodného rozvoja uvedené v článku demonštrujú, ako jednoduché riešenia, ktoré vychádzali z poznania lokálnych podmienok, nemusia byť úspešne aplikované v širšom – globálnom kontexte. Úspešnosť v jednom prípade nezaručuje úspešnosť v iných prípadoch, ktoré sú kvalitatívne […]

Programová Evaluácia – Ako na to?

Posted on Posted in Novinky

Evaluácia je mnohokrát zaťažená negatívnymi konotáciami ohľadom jej zložitosti nezaujímavosti. Koncept evaluácie založenej na kreatívnej reflexii ale ponúka nový užitočný a zaujímavý pohľad. Kreatívna reflexia je založená na niekoľkých princípoch, ako napríklad tvorba evaluácie interne, plánovanie ešte pred začatím samotného programu, zahrnutie programovej teórie ako podkladu pre samotný projekt, alebo stanovenie relevantných hodnotiacich otázok. Kreatívna reflexia […]

Konferencia Európskej evaluačnej spoločnosti

Posted on Posted in Novinky

Rovnako ako v minulosti aj teraz bola konferencia Európskej evaluačnej spoločnosti, ktorá sa uskutočnila v Dubline (Írsko), 1. – 3. 10. 2014, skvelou príležitosťou stretnúť kolegov aj špičkových odborníkov z Európy a ostatných častí sveta. Hlavnou témou konferencie bola evaluácia v spravodlivej spoločnosti. Predmetom diskusií boli rôzne druhy nerovností a evaluačné prístupy, ktoré ich eliminujú.

Konferencia Českej evaluačnej spoločnosti

Posted on Posted in Novinky

Začiatkom júna zorganizovali kolegovia z Českej evaluačnej spoločnosti konferenciu, ktorej cieľom bolo predstaviť skúsenosti z implementácie evaluačných štandardov v ČR a prediskutovať odporúčania pre ďalší rozvoj evaluačnej kultúry. Konferencia sa venovala aj dopadovým evaluáciám, čo je momentálne horúcou témou pre programy financované z fondov EÚ. Organizátori konferencie zabezpečili aj jej medzinárodný rozmer.

Stretnutie Siete európskych evaluačných spoločností (NESE)

Posted on Leave a commentPosted in Novinky

V dňoch 6. a 7. októbra 2009 sa uskutočnilo v Münstri (Nemecko) už tretie stretnutie Siete európskych evaluačných spoločností. Stretnutia sa zúčastnilo 14 evaluačných spoločností (česká, nemecko/rakúska, belgická – valónska a flámska, francúzska, írska, talianska, rumunská, slovenská, španielska, švédska, švajčiarska, britská, európska), Slovenskú evaluačnú spoločnosť na tomto stretnutí zastupovala jej predsedníčka Dagmar Gombitová.