Slovenská evaluačná spoločnosť 


Slovenská evaluačná spoločnosť - přeskočit na navigaci

Prihláška

Žiadosť o členstvo v Slovenskej evaluačnej spoločnosti

Týmto vyhlasujem, že súhlasím so stanovami Slovenskej evaluačnej spoločnosti a v nich obsiahnutými podmienkami členstva.

Člen

Názov organizácie (povinné)

IČO

Meno zástupcu (povinné)

Adresa

Telefón/mobil:

E-mail (povinné)

V 1. roku je pre nového člena členstvo bez akéhokoľvek poplatku, aby sa mohol oboznámiť s činnosťou spoločnosti. Bežný členský poplatok je 100,- EUR na obdobie jedného roka (platba bankovým prevodom na účet číslo 2623016550/1100 vedený v Tatra banke).

Variabilný symbol: IČO, pre FO nepodnikateľov – dátum narodenia.


Navigácia 
ees nese

SES o.z. je od júla 2008 členom Siete evaluačných spoločností v Európe


EPDET 2017
Development Evaluation Training

Bratislava, 17.–22.9.2017

Prihláška za člena

1. rok členstva zdarma

verejna-politika

Štúdium na Ústave verejnej politiky FSEV UK pokrýva všetky aspekty evaluácie. Absolventi získavajú magisterský titul po ukončení dvojročného štúdia alebo certifikát univerzity o ukončení konkrétneho modulu.
viac info o štúdiu »

publikácia o evaluácii

home kontakt mapa-webu english

© 2010 Slovenská evaluačná spoločnosť (SES)