Slovenská evaluačná spoločnosť 


Slovenská evaluačná spoločnosť - přeskočit na navigaci

Novinky

Invitation to EPDET 2017 / the 11th Anniversary of European Program for Development Evaluation

Development Worldwide, registered association (DWW), Slovak Evaluation Society and Czech Evaluation Society have the pleasure to invite you to the European Program for Development Evaluation Training – EPDET 2017, to continue the tradition of this European summer school. Mini IPDETs in Europe have been offered since 2007. EPDET is overview training that provides a systematic approach to evaluation.

The core curriculum of the EPDET training is a shortened version of the successful two-week core course of the summer school IPDET – International Program for Development Evaluation Training, organized by the Carleton University, Ottawa, Canada.

EPDET 2017 will be provided in English again, by the top lecturers Dr. Linda G. Morra Imas and     Dr. Ray C. Rist. The training is recommended for evaluators and managers of development projects and programs. The graduates of the training will obtain Certificate of completion of the mini-IPDET.

see more

Problémy medzinárodnej rozvojovej pomoci (Nesnažte sa zachrániť svet!)

To, čo funguje v jednom prípade, nemusí fungovať v iných prípadoch. Z tejto základnej premisy vychádza článok, ktorý hovorí o dôležitosti poznať jedinečné podmienky každej situácie. Viaceré príklady z medzinárodného rozvoja uvedené v článku demonštrujú, ako jednoduché riešenia, ktoré vychádzali z poznania lokálnych podmienok, nemusia byť úspešne aplikované v širšom – globálnom kontexte.

Úspešnosť v jednom prípade nezaručuje úspešnosť v iných prípadoch, ktoré sú kvalitatívne a kontextuálne odlišné. Univerzálne riešenia neexistujú. viac »

Programová Evaluácia – Ako na to?

Evaluácia je mnohokrát zaťažená negatívnymi konotáciami ohľadom jej zložitosti nezaujímavosti. Koncept evaluácie založenej na kreatívnej reflexii ale ponúka nový užitočný a zaujímavý pohľad. Kreatívna reflexia je založená na niekoľkých princípoch, ako napríklad tvorba evaluácie interne, plánovanie ešte pred začatím samotného programu, zahrnutie programovej teórie ako podkladu pre samotný projekt, alebo stanovenie relevantných hodnotiacich otázok. Kreatívna reflexia pri evaluácii tiež zdôrazňuje fakt, že report nie je koniec evaluácie, ale materiál z ktorého môže programový tým vychádzať pri dizajnovaní ďalších projektov.

Viac vo videu.

Konferencia Európskej evaluačnej spoločnosti

Rovnako ako v minulosti aj teraz bola konferencia Európskej evaluačnej spoločnosti, ktorá sa uskutočnila v Dubline (Írsko), 1. – 3. 10. 2014, skvelou príležitosťou stretnúť kolegov aj špičkových odborníkov z Európy a ostatných častí sveta. Hlavnou témou konferencie bola evaluácia v spravodlivej spoločnosti. Predmetom diskusií boli rôzne druhy nerovností a evaluačné prístupy, ktoré ich eliminujú. viac »

Konferencia Českej evaluačnej spoločnosti

Začiatkom júna zorganizovali kolegovia z Českej evaluačnej spoločnosti konferenciu, ktorej cieľom bolo predstaviť skúsenosti z implementácie evaluačných štandardov v ČR a prediskutovať odporúčania pre ďalší rozvoj evaluačnej kultúry. Konferencia sa venovala aj dopadovým evaluáciám, čo je momentálne horúcou témou pre programy financované z fondov EÚ. Organizátori konferencie zabezpečili aj jej medzinárodný rozmer. viac »

Nový český odborný časopis Evaluační teorie a praxe

Česká evaluačná spoločnosť, s ktorou Slovenská evaluačná spoločnosť úzko spolupracuje, začala vydávať odborný časopis zameraný na evaluácie. Ide o recenzovaný časopis, ktorý bude vychádzať dvakrát ročne a mal by obsahovať 3 – 5 príspevkov a informácie o konferenciách, recenzie kníh vo vzťahu k evaluáciám a pod.

Abstrakty príspevkov z prvého čísla je možné nájsť na webe časopisu. Časopis si je na stránke možné aj predplatiť.

Hodnotenia kohéznej politiky v programovacom období 2014-2020

Vo svojich návrhoch pre hodnotenia v programovacom období 2014-2020 zvýšila Európska komisia dôraz na hodnotenie na úrovni výsledkov. Aktuálny prehľad dokumentov v angličtine nájdete tu.

Prvá evaluačná konferencia na Slovensku v decembri 2012

Dňa 5.12.2012 sa v hoteli Sheraton Bratislava uskutočnila prvá slovenská evaluačná konferencia pod názvom „Hodnotenie Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na Slovensku: skúsenosti a trendy“. Konferenciu organizoval Centrálny koordinačný orgán Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci so Slovenskou evaluačnou spoločnosťou. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 80 účastníkov – pracovníkov štátnej správy, akademického, súkromného aj tretieho sektora. viac »

EPDET 2012 Photos and Summary of Participant Feedback

IPDET Newsletter 2/2012 reports: “IPDET is proud to continue its support of the European Program for Development Evaluation Training (EPDET), an annual event organized by our alumni and modeled on our flagship summer program. This year, EPDET was held September 16-22 in Čilistov, Slovak Republic. In its sixth year, the program was once again co-sponsored by the Slovak Society for Evaluation, represented by Mrs. Dagmar Gombitova, and provided by IPDET Co-directors, Dr. Linda G. Morra Imas and Dr. Ray C. Rist. The event was attended by 51 participants from 27 countries.” viac »

EPDET 2012 – fotografie a spätná väzba od účastníkov

IPDET – medzinárodný program pre tréning v rozvojovej evaluácii organizovaný nezávislou evaluačnou skupinou Svetovej banky a univerzitou Carleton v Ottawe napísal vo svojom Newsleteri 2/2012 o úspechu školenia EPDET 2012 na Slovensku: “IPDET is proud to continue its support of the European Program for Development Evaluation Training (EPDET), an annual event organized by our alumni and modeled on our flagship summer program. This year, EPDET was held September 16-22 in Čilistov, Slovak Republic. In its sixth year, the program was once again co-sponsored by the Slovak Society for Evaluation, represented by Mrs. Dagmar Gombitova, and provided by IPDET Co-directors, Dr. Linda G. Morra Imas and Dr. Ray C. Rist. The event was attended by 51 participants from 27 countries.” viac »


Navigácia 
ees nese

SES o.z. je od júla 2008 členom Siete evaluačných spoločností v Európe


EPDET 2017
Development Evaluation Training

Bratislava, 17.–22.9.2017

Prihláška za člena

1. rok členstva zdarma

verejna-politika

Štúdium na Ústave verejnej politiky FSEV UK pokrýva všetky aspekty evaluácie. Absolventi získavajú magisterský titul po ukončení dvojročného štúdia alebo certifikát univerzity o ukončení konkrétneho modulu.
viac info o štúdiu »

publikácia o evaluácii

home kontakt mapa-webu english

© 2010 Slovenská evaluačná spoločnosť (SES)