Cesta k výsledkom už aj v Slovenskom jazyku

Posted on Posted in Nezařazené

Úrad vlády SR v spolupráci so Slovenskou evaluačnou spoločnosťou pripravili preklad úspešnej knihy Lindy G. Morra Imas a Raya C. Rista z reálnych skúseností s hodnoteniami rozvojovej pomoci. Kniha tvorí pomerne vzácny a komplexný exkurz do praxe evaluátora naprieč všetkými fázami hodnotiaceho procesu s praktickými príkladmi.

Invitation to EPDET 2017 / the 11th Anniversary of European Program for Development Evaluation

Posted on Posted in Nezařazené

Development Worldwide, registered association (DWW), Slovak Evaluation Society and Czech Evaluation Society have the pleasure to invite you to the European Program for Development Evaluation Training – EPDET 2017, to continue the tradition of this European summer school. Mini IPDETs in Europe have been offered since 2007. EPDET is overview training that provides a systematic […]

Problémy medzinárodnej rozvojovej pomoci (Nesnažte sa zachrániť svet!)

Posted on Posted in Nezařazené

To, čo funguje v jednom prípade, nemusí fungovať v iných prípadoch. Z tejto základnej premisy vychádza článok, ktorý hovorí o dôležitosti poznať jedinečné podmienky každej situácie. Viaceré príklady z medzinárodného rozvoja uvedené v článku demonštrujú, ako jednoduché riešenia, ktoré vychádzali z poznania lokálnych podmienok, nemusia byť úspešne aplikované v širšom – globálnom kontexte. Úspešnosť v jednom prípade nezaručuje úspešnosť v iných prípadoch, ktoré sú kvalitatívne […]

Programová Evaluácia – Ako na to?

Posted on Posted in Novinky

Evaluácia je mnohokrát zaťažená negatívnymi konotáciami ohľadom jej zložitosti nezaujímavosti. Koncept evaluácie založenej na kreatívnej reflexii ale ponúka nový užitočný a zaujímavý pohľad. Kreatívna reflexia je založená na niekoľkých princípoch, ako napríklad tvorba evaluácie interne, plánovanie ešte pred začatím samotného programu, zahrnutie programovej teórie ako podkladu pre samotný projekt, alebo stanovenie relevantných hodnotiacich otázok. Kreatívna reflexia […]

Konferencia Európskej evaluačnej spoločnosti

Posted on Posted in Novinky

Rovnako ako v minulosti aj teraz bola konferencia Európskej evaluačnej spoločnosti, ktorá sa uskutočnila v Dubline (Írsko), 1. – 3. 10. 2014, skvelou príležitosťou stretnúť kolegov aj špičkových odborníkov z Európy a ostatných častí sveta. Hlavnou témou konferencie bola evaluácia v spravodlivej spoločnosti. Predmetom diskusií boli rôzne druhy nerovností a evaluačné prístupy, ktoré ich eliminujú.

Konferencia Českej evaluačnej spoločnosti

Posted on Posted in Novinky

Začiatkom júna zorganizovali kolegovia z Českej evaluačnej spoločnosti konferenciu, ktorej cieľom bolo predstaviť skúsenosti z implementácie evaluačných štandardov v ČR a prediskutovať odporúčania pre ďalší rozvoj evaluačnej kultúry. Konferencia sa venovala aj dopadovým evaluáciám, čo je momentálne horúcou témou pre programy financované z fondov EÚ. Organizátori konferencie zabezpečili aj jej medzinárodný rozmer.

Nový český odborný časopis Evaluační teorie a praxe

Posted on Posted in Novinky

Česká evaluačná spoločnosť, s ktorou Slovenská evaluačná spoločnosť úzko spolupracuje, začala vydávať odborný časopis zameraný na evaluácie. Ide o recenzovaný časopis, ktorý bude vychádzať dvakrát ročne a mal by obsahovať 3 – 5 príspevkov a informácie o konferenciách, recenzie kníh vo vzťahu k evaluáciám a pod. Abstrakty príspevkov z prvého čísla je možné nájsť na […]