Slovenská evaluačná spoločnosť 


Slovenská evaluačná spoločnosť - přeskočit na navigaci

Seminár o monitorovaní a evaluácií intervencií

SES pripravila a realizovala školenie/semináre pre top manažment Ministerstva školstva a pre programových a projektových manažérov. Zamerané boli na monitoring a evaluáciu programov a projektov.

Slovenská evaluačná spoločnosť pripravila a realizovala školenie/semináre pre top manažment Ministerstva školstva a pre programových a projektových manažérov. Uskutočnili sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácií na Lamačskej 8/A v Bratislave. Zamerané boli na monitoring a evaluáciu programov a projektov.

Semináre sa uskutočnili v plánovanom termíne 29. a 30. júna 2009. Na základe skúseností SES a požiadaviek Ministerstva školstva boli rozdelené podľa cieľovej skupiny a obsahovo prispôsobené tak, aby čo najlepšie zodpovedali potrebám týchto skupín.

Prednášajúcim bol pán Olaf Rieper, ktorý pracuje ako riaditeľ výskumu pre Danish Institute of Governmental Research v Kodani. Je špecialistom v evaluačných metódach pre organizácie verejného sektora, autorom učebníc a skrípt o evalaučných praktikách a výskumných metódach. Realizoval evaluácie v rôznych oblastiach. Je spoluzakladateľom dánskej Evaluačnej spoločnosti a členom medzinárodnej výskumnej skupiny, ktorá sa zaoberá evaluáciou programov a politík (INTEVAL).

Oba semináre obsahovo pokrývali 6 hlavných tematických celkov:

  • globalizáciu evaluácie vo verejnom sektore,
  • hlavné dôvody na evaluáciu – zodpovedanie sa a poučenie,
  • evaluáciu ŠF v Dánsku,
  • monitorovanie výkonu,
  • kvalitu evaluácie, a
  • využitie výsledkov evaluácie.

Ku kvalite realizovaných seminárov prispeli účastníci svojimi otázkami, ktoré boli zodpovedané v rámci diskusie. Otázky boli zamerané na problematiku šírenia evaluačnej kultúry, monitoringu a zberu dát pre monitorovanie, vzťahu monitorovania a hodnotenia, príprave zadávacích podmienok pre evaluácie, príprave hodnotiacich otázok, výberu metódy a nástrojov hodnotenia, výberu hodnotiteľov, vypracovania hodnotiacej správy, jej následnej diseminácie a využitia.

Fotografie zo seminára 29. a 30.6.2009

kliknutím na fotografiu sa otvorí v novom okne vo väčšom formáte

Diskusia k článku
Navigácia 
ees nese

SES o.z. je od júla 2008 členom Siete evaluačných spoločností v Európe


EPDET 2017
Development Evaluation Training

Bratislava, 17.–22.9.2017

Prihláška za člena

1. rok členstva zdarma

verejna-politika

Štúdium na Ústave verejnej politiky FSEV UK pokrýva všetky aspekty evaluácie. Absolventi získavajú magisterský titul po ukončení dvojročného štúdia alebo certifikát univerzity o ukončení konkrétneho modulu.
viac info o štúdiu »

publikácia o evaluácii

home kontakt mapa-webu english

© 2010 Slovenská evaluačná spoločnosť (SES)