Konferencia Európskej evaluačnej spoločnosti

Posted on Posted in Novinky

Rovnako ako v minulosti aj teraz bola konferencia Európskej evaluačnej spoločnosti, ktorá sa uskutočnila v Dubline (Írsko), 1. – 3. 10. 2014, skvelou príležitosťou stretnúť kolegov aj špičkových odborníkov z Európy a ostatných častí sveta. Hlavnou témou konferencie bola evaluácia v spravodlivej spoločnosti. Predmetom diskusií boli rôzne druhy nerovností a evaluačné prístupy, ktoré ich eliminujú. Vypočuť si príspevok „svetového guru“ evaluácií Michaela Scrivena, o úlohe evaluátorov a evaluácií pri vysporiadavaní sa s nerovnosťami a o etických princípoch evaluátorov bolo prinajmenšom zaujímavé. Ďalšie informácie o konferencii nájdete na jej web stránke http://ees2014.eu/