Užitočné linky

Užitočné web stránky súvisiace so Slovenskou evaluačnou spoločnosťou

Informácie o činnosti Európskej evaluačnej spoločnosti, kde má SES postavenie pridruženého člena nájdete na www.europeanevaluation.org

Informácie o Medzinárodnej rozvojovej evaluačnej asociácii IDEAS nájdete na www.ideas-int.org

Naša sesterská organizácia v Českej republike a ich e-learningové vzdelávanie.

Ústav verejnej politiky FSEV UK ponúka štúdium verejnej politiky.

Web stránku Spoločnej evaluačnej jednotky Generálneho riaditeľstva pre rozvoj, vonkajšie vzťahy a EuropeAid v rámci Európskej komisie obsahujúcu evaluačné správy, za ktoré táto jednotka zodpovedala od roku 1997 ako aj metodologické informácie nájdete na http://ec.europa.eu/europeaid

Detailné informácie o evaluácii kohéznej politiky, obsahujúce všetky aktuálne metodologické príručky Európskej komisie na obdobie 2007-2013 nájdete na http://ec.europa.eu/regional_policy/information/evaluations/guidance_en.cfm

Prehľad príručiek (PDF, 90 kB), ktoré vypracovali jednotlivé GR nájdete v PDF dokument na stiahnutie priloženom dokumente.

Množstvo zaujímavých informácií a možnosť sledovať evaluačné semináre priamo alebo z archívu ponúka My M&E http://www.mymande.org/

Veľa zaujímavých a inšpiratívnych nápadov prináša aj stránka http://www.3ieimpact.org/