Konferencia Českej evaluačnej spoločnosti

Posted on Posted in Novinky

Začiatkom júna zorganizovali kolegovia z Českej evaluačnej spoločnosti konferenciu, ktorej cieľom bolo predstaviť skúsenosti z implementácie evaluačných štandardov v ČR a prediskutovať odporúčania pre ďalší rozvoj evaluačnej kultúry. Konferencia sa venovala aj dopadovým evaluáciám, čo je momentálne horúcou témou pre programy financované z fondov EÚ. Organizátori konferencie zabezpečili aj jej medzinárodný rozmer. V rámci siete Research Network on EU COHESION POLICY sav rámci konferencie uskutočnili workshopy zahraničných odborníkov. Táto unikátna akcia, ktorá umožňuje vzájomné stretnutie a výmenu skúseností evaluačnej komunityje výsledkom práce členov ČES a finančnú podporu tejto akcii poskytla aj americká ambasády. Bližšie informácie o konferencii, príspevky aj fotogalériu nájdete na web stránke ČES http://www.czecheval.cz/index.php?id=77&L=0