Slovenská evaluačná spoločnosť 


Slovenská evaluačná spoločnosť - přeskočit na navigaci

Problémy medzinárodnej rozvojovej pomoci (Nesnažte sa zachrániť svet!)

To, čo funguje v jednom prípade, nemusí fungovať v iných prípadoch. Z tejto základnej premisy vychádza článok, ktorý hovorí o dôležitosti poznať jedinečné podmienky každej situácie. Viaceré príklady z medzinárodného rozvoja uvedené v článku demonštrujú, ako jednoduché riešenia, ktoré vychádzali z poznania lokálnych podmienok, nemusia byť úspešne aplikované v širšom – globálnom kontexte.

Úspešnosť v jednom prípade nezaručuje úspešnosť v iných prípadoch, ktoré sú kvalitatívne a kontextuálne odlišné. Univerzálne riešenia neexistujú. Každý jeden spoločenský ekosystém a jeho fungovanie je výsledkom dlhodobej interakcie všetkých socioekonomických a politicko-kultúrnych faktorov, ktoré sú špecifické pre dané spoločenstvo. Akákoľvek cudzia intervencia do takéhoto spoločenstva prináša výsledky, ktoré sa nedajú predpokladať a s dôsledkami, ktoré môžu byť nežiaduce.

Medzinárodný rozvoj nemôže očakávať univerzálne jednorazové riešenia vo svete tak komplexnom a komplikovanom. Intervencie by nemali očakávať okamžité zlepšenia, práve na druhej strane musia predpokladať možné zlyhania a z toho prameniacu nutnosť neustáleho testovania rôznych modelov riešení  a intervencií, ktoré budú pomaly viesť k zlepšovaniu podmienok v rozvojových krajinách.

Viac v článku.


Navigácia 
ees nese

SES o.z. je od júla 2008 členom Siete evaluačných spoločností v Európe


EPDET 2017
Development Evaluation Training

Bratislava, 17.–22.9.2017

Prihláška za člena

1. rok členstva zdarma

verejna-politika

Štúdium na Ústave verejnej politiky FSEV UK pokrýva všetky aspekty evaluácie. Absolventi získavajú magisterský titul po ukončení dvojročného štúdia alebo certifikát univerzity o ukončení konkrétneho modulu.
viac info o štúdiu »

publikácia o evaluácii

home kontakt mapa-webu english

© 2010 Slovenská evaluačná spoločnosť (SES)