Programová Evaluácia – Ako na to?

Posted on Posted in Novinky

Evaluácia je mnohokrát zaťažená negatívnymi konotáciami ohľadom jej zložitosti nezaujímavosti. Koncept evaluácie založenej na kreatívnej reflexii ale ponúka nový užitočný a zaujímavý pohľad. Kreatívna reflexia je založená na niekoľkých princípoch, ako napríklad tvorba evaluácie interne, plánovanie ešte pred začatím samotného programu, zahrnutie programovej teórie ako podkladu pre samotný projekt, alebo stanovenie relevantných hodnotiacich otázok. Kreatívna reflexia pri evaluácii tiež zdôrazňuje fakt, že report nie je koniec evaluácie, ale materiál z ktorého môže programový tým vychádzať pri dizajnovaní ďalších projektov.

Viac vo videu.