Spolupráca Slovenskej evaluačnej spoločnosti na podujatí Evaluation conference in Bratislava

Posted on Posted in Nezařazené

Slovenská evaluačná spoločnosť v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu participuje na príprave medzinároného podujatia zameraného na evaluácie EÚ fondov, ktorá sa bude konať 13. septembra 2018. viď priložené pdf

Download (PDF, 460KB)