V 2011 vo verejnom sektore 10 evaluácií

Posted on Posted in Novinky

Slovenská evaluačná spoločnosť, profesné združenie evaluátorov, zozbierala informácie o evaluáciách zadávaných ústrednými orgánmi v roku 2011 do webovej databázy evaluácií. Celková hodnota desiatich hodnotení realizovaných v roku 2011 predstavovala 168.500 eur. Priemerne sa v rokoch 2006-2011 realizovalo 9 hodnotení.

Konferencia Českej evaluačnej spoločnosti

Posted on Posted in Nezařazené

Konferencia Českej evaluačnej spoločnosti bola dôkazom toho, že časť českej verejnej správy pochopila užitočnosť evaluácií. Deklarovali to nie len riadiaci pracovníci ministerstiev svojou prítomnosťou a príspevkami v rámci prezentácií a diskusie, ale aj množstvo zadaní. Kým na Slovensku od začiatku roka nebolo vyhlásené žiadne verejné obstarávanie na evaluácie, naši českí susedia stihli vyhlásiť viac ako […]

Školenie EPDET 2012

Posted on Posted in Nezařazené

Aj tento rok pripravuje SES v spolupráci s DWW piaty ročník vzdelávania v oblasti evaluácie rozvojovej pomoci. Po úspešných školeniach v Čechách a na Slovensku, s bohatou účasťou zo zahraničia, sme na základe požiadavky pripravili ďalší EPDET (European Programme for Development Evaluation Training) tentoraz v Čilistove v dňoch 16.-22.09.2012.

Konferencia Českej evaluačnej spoločnosti “Evaluace pro budoucnost” v Prahe 30.5.2012

Posted on Posted in Novinky

Česká evaluačná spoločnosť pozýva na II. ročník odbornej konferencie „Evaluace pro budoucnost“. Cieľom konferencie je reflektovať budúce výzvy a plány v oblastí evaluácií v kontexte smerovania štrukturálnych fondov EU a Zahraničnej rozvojovej spolupráce ČR. Konferencia chce definovať prierezové odporúčania pre rýchlejší a kvalitnejší prenos skúseností a inovatívnych nástrojov/postupov pre evaluačnú a rozvojovú prax a medzi […]