Nový český odborný časopis Evaluační teorie a praxe

Posted on Posted in Novinky

Česká evaluačná spoločnosť, s ktorou Slovenská evaluačná spoločnosť úzko spolupracuje, začala vydávať odborný časopis zameraný na evaluácie. Ide o recenzovaný časopis, ktorý bude vychádzať dvakrát ročne a mal by obsahovať 3 – 5 príspevkov a informácie o konferenciách, recenzie kníh vo vzťahu k evaluáciám a pod.

Abstrakty príspevkov z prvého čísla je možné nájsť na webe časopisu. Časopis si je na stránke možné aj predplatiť.