V 2011 vo verejnom sektore 10 evaluácií

Posted on Posted in Novinky

Slovenská evaluačná spoločnosť, profesné združenie evaluátorov, zozbierala informácie o evaluáciách zadávaných ústrednými orgánmi v roku 2011 do webovej databázy evaluácií.

Celková hodnota desiatich hodnotení realizovaných v roku 2011 predstavovala 168.500 eur. Priemerne sa v rokoch 2006-2011 realizovalo 9 hodnotení.

Zaujímavé je, že priemerná úspora oproti očakávaným cenám v súťažiach v roku 2011 stúpla na 48%. To je dobrá správa, pokiaľ neklesá kvalita a použiteľnosť realizovaných hodnotení – kvalitu je však ťažké zistiť, keďže väčšina ministerstiev hodnotenia aktívne nezverejňuje.

Nie je možné nájsť súvislosť medzi cenami za hodnotenia a ich rozsahom (či už podľa počtu evaluačných otázok alebo dĺžky trvania evaluácie). Výnimku tvoria evaluácie pôdohospodárskych intervencií, ktoré sú vždy mnohonásobne drahšie a ich cena stúpa v závislosti na dĺžke zadania.

Slovenská evaluačná spoločnosť na stránke www.evaluacia.sk zverejňuje databázu hodnotení na základe informácií od ministerstiev a iných zadávateľov.  SES je občianske združenie založené v roku 2006 s cieľom budovať na Slovensku evaluačnú kultúru.

Databáza evaluácií na Slovensku v rokoch 2006-2011