Konferencia Českej evaluačnej spoločnosti

Posted on Posted in Nezařazené

Konferencia Českej evaluačnej spoločnosti bola dôkazom toho, že časť českej verejnej správy pochopila užitočnosť evaluácií. Deklarovali to nie len riadiaci pracovníci ministerstiev svojou prítomnosťou a príspevkami v rámci prezentácií a diskusie, ale aj množstvo zadaní. Kým na Slovensku od začiatku roka nebolo vyhlásené žiadne verejné obstarávanie na evaluácie, naši českí susedia stihli vyhlásiť viac ako 35 súťaží. V tejto súvislosti je nutné podotknúť, že žiadna zo súťaží nebola vyhodnocovaná podľa jediného kritéria – ceny, ako je to obvyklé na Slovensku.
Čo dodať, snáď len držme si palce, aby sa už konečne aj u nás našli „šampióni“, ktorí pochopia, že evaluácie nie sú to, čo nás Európska komisia núti robiť, ale že je to skutočne nástroj, ktorý pri kvalitnom riadení a nastavení može priniesť dnes tak dôležité výrazné úspory verejných financií.