Príručka pre zadávateľov evaluácií

Posted on Posted in Novinky

logo DeGEvalPrinášame vám preklad príručky DeGEval-u. DeGEval – Gesellschaft fur Evaluation, je nemecko-rakúskou evaluačnou spoločnosťou, ktorej cieľom je zvýšiť profesionalizáciu evaluácie a poskytnúť rámec na  trvalú výmenu informácií všetkým zainteresovaným. Príručka DeGEval-u je určená pre zadávateľov evaluácií, v prvom rade v organizáciách a inštitúciách verejnej správy a cieľovou skupinou tejto publikácie sú predovšetkým ľudia, ktorí zodpovedajú za kontrolu, rozvoj alebo implementáciu opatrení v rámci ich organizácie, ale ktorí doteraz nemali veľa možností dozvedieť sa o evaluácii a sami si ju vyskúšať.
Odporúčania pre zadávateľov evaluácií