Evaluácia rozvojovej pomoci

Posted on Posted in Nezařazené

logo ideas Svetové špičky v oblasti evaluácie rozvojovej pomoci školili účastníkov zo Slovenska a 10 ďalších krajín na týždňovom tréningu mini-IPDET v Mošovciach v dňoch 24.-29.10.2010.

Mini-IPDET viedli lektori Ray C. Rist a Linda Morra Imas, ktorí podobný kurz v rozšírenej podobe pod názvom IPDET realizujú každoročne ako letnú školu na Carletone Univerzite v Ottawe v Kanade.

IPDET, najprestížnejší vzdelávací program v oblasti evaluácie rozvojovej pomoci, iniciovala Nezávislá evaluačná skupina Svetovej banky v spolupáci s medzinárodným združením rozvojových evaluácií IDEAS.
Účastníci získali teoretické poznatky a množstvo praktických informácií o tom, ako vyhodnocovať projekty a programy rozvojovej pomoci. Dozvedeli sa, ako evaluácia prispieva k dosahovaniu výsledkov a lepšiemu využitiu finančných prostriedkov. Medzi účastníkmi kurzu boli pracovníci štátnej správy (ministerstiev, rozvojových agentúr), neziskových organizácií, univerzít, súkromných firiem ale aj OSN, Svetovej banky a Európskej komisie.   

Vzdelávanie organizačne zabezpečovala Slovenská evaluačná spoločnosť o.z. za významnej finančnej pomoci UNDP Trust Fondu, s prispením Amerického veľvyslanectva v SR a s podporou bývalého organizátora z Čiech, občianskeho združenia Development Worldwide.

O atraktivite svedčí zoznam krajín, z ktorých pricestovali účastníci (Slovensko, Česká republika, Švajčiarsko, Rakúsko, Slovinsko, Belgicko, Ukrajina, Nemecko, Albánsko, Srbsko, Gruzínsko) ale aj to, že mnohých záujemcov museli organizátori z kapacitných dôvodov odmietnuť.

Fotografie zo Slovak DET 2010