Verejné obstarávanie evaluácií – seminár

Posted on Posted in Nezařazené

Za výdatnej pomoci pána Jacquesa Toulemonda z Francúzskej evaluačnej spoločnosti (SFE) sa nám podarilo zorganizovať seminár, ktorého cieľom bolo priblížiť ako funguje verejné obstarávanie evaluácií v iných krajinách.
Aj keď pôvodný zámer zorganizovať videokonferenciu zlyhal v Lyone a obraz nefungoval, nakoniec sme sa predsa len počuli.

Ako vyplynulo z príspevku nášho kolegu, práve tie skutočnosti, ktoré sa bežne objavujú v našich obstarávaniach nie sú považované za šťastné riešenia. Úvodom bolo poukázané na dôležitosť kvality zadávacích podmienok, napr. častú snahu ostarávateľov ísť veľmi plytko do problému a klásť príliš veľa otázok. Rozhodujúce by však malo byť to, prečo kladieme takú otázku – kto a akým spôsobom dokáže odpoveď využiť.  Rozsiahla časť prezentácie bola venovaná otázke kritérií na posúdenie ponúk vo verejnom obstarávaní, čo len zvýraznilo slovenský trend obstarávania takmer výhradne podľa jediného kritéria – ceny. V závere sme sa dozvedeli aj o rôznych praktikách na zvýšenie transparentnosti procesu verejného obstarávania v iných členských štátoch EÚ.

Živá diskusia po prezentácii potvrdila, že otázka obstarávania evaluácií je naďalej veľmi aktuálnou témou. Prezentácie zo seminára nájdete tu (vo formáte PDF):

Prezentácia Jacquesa Toulemonde (SFE)
Prezentácia Dagmar Gombitovej (SES)