Slovenská evaluačná spoločnosť 


Slovenská evaluačná spoločnosť - přeskočit na navigaci

Konferencia Českej evaluačnej spoločnosti

Dňa 2. júna 2001 organizovala naša sesterská Česká evaluačná spoločnosť v spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Prahe svoju prvú konferenciu s názvom „Evaluace na rozcestí – trendy a praxe“. Zúčastnilo sa jej 60 účastníkov – členov ČES, zástupcov z ministerstiev aj tretieho sektora. Počas plenárnych prednášok aj dvoch panelov o evaluácii dopadov a o dopadoch evaluácií, odznelo veľa podnetných prezentácií. Aj keď s ľútosťou, ale objektívne musíme skonštatovať, že naša mladšia sestra je v budovaní evaluačnej kultúry očividne úspešnejšia. Ako vyplynulo zo živej diskusie, máme veľmi podobné problémy, ale evaluačný trh v Českej republike je omnoho živší ako na strane dopytu tak na strane ponuky. Môžeme len smutne konštatovať, že na rozdiel od Slovenska má Česká republika nie len väčší počet fundovaných evaluátorov, ktorí vzájomne dokážu spolupracovať, ale už našla aj svojich prvých šampiónov na ministerstvách. Konferencia prispela k posilneniu evaluačnej komunity v Čechách a konštruktívnemu dialógu medzi zadávateľmi evaluácií a evaluátormi. Rovnako potvrdila, že skúsenosti s evaluáciou Štrukturálnych fondov či evaluáciou rozvojovej pomoci sa nelíšia a tak prispela k stieraniu rozdielov medzi evaluáciami vo verejnom, súkromnom či mimovládnom sektore. Viac info na www.czecheval.cz.


Navigácia 
ees nese

SES o.z. je od júla 2008 členom Siete evaluačných spoločností v Európe


EPDET 2017
Development Evaluation Training

Bratislava, 17.–22.9.2017

Prihláška za člena

1. rok členstva zdarma

verejna-politika

Štúdium na Ústave verejnej politiky FSEV UK pokrýva všetky aspekty evaluácie. Absolventi získavajú magisterský titul po ukončení dvojročného štúdia alebo certifikát univerzity o ukončení konkrétneho modulu.
viac info o štúdiu »

publikácia o evaluácii

home kontakt mapa-webu english

© 2010 Slovenská evaluačná spoločnosť (SES)