Konferencia Európskej evaluačnej spoločnosti (EES) v Lisabone 2008

Posted on Posted in Novinky

V dňoch 1. – 3. októbra 2008 sme sa zúčastnili medzinárodnej konferencie organizovanej Európskou evaluačnou spoločnosťou (EES) „Building for the future: Evaluation in governance, development and progress“ v Lisabone, hlavnom meste Portugalska.

Konferencie sa zúčastnilo viac ako 600 účastníkov z viac ako 70 krajín sveta. Program bol zostavený zo spoločných prednášok a diskusií a z tematicky zameraných paralelne prebiehajúcich stretnutí. V rámci paralelne prebiehajúcich stretnutí si každý účastník konferencie mohol vybrať zo siedmich „streamov“ a „vyskladať“ si tak „svoj program“.

Z niektorých nových členských krajín EÚ (napr. Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Maďarsko) boli zastúpení účastníci jednak z organizácií zaoberajúcich sa evaluáciami (profesijné organizácie, univerzity, firmy) ako aj z inštitúcií štátnej správy (ministerstvá).

Konferencia bola vynikajúcou platformou na získanie a vymieňanie skúseností z oblasti evaluácie politík, programov, projektov a na nadväzovanie profesionálnych kontaktov. Poskytla informácie o súčasnej situácií a budúcich trendoch využitia evaluačných metód a zároveň prispela k šíreniu evaluačnej kultúry.

Fotografie