Slovenská evaluačná spoločnosť 


Slovenská evaluačná spoločnosť - přeskočit na navigaci

Stretnutie členov siete evaluačných spoločností v Európe

Piate stretnutie zástupcov evaluačných spoločností, ktoré sú združené v sieti pod názvom NESE, sa konalo 13. a 14. apríla 2011 v talianskom Trente.
Zástupcovia 11 evaluačných  spoločností  sa vzájomne informovali o realizovaných a prebiehajúcich aktivitách, ako aj o problémoch, ktoré členovia jednotlivých spoločností považujú za aktuálne a riešia. Veľmi inšpiratívna bola prezentácia aj diskusia, ktorá riešila etiku a štandardy v oblasti evaluácie. Etické princípy, štandardy a pravidlá sa čoraz častejšie stávajú témou diskusií na rôznych fórach, hlavne v súvislosti s profesionalizáciou evaluácie. Každá evaluačná spoločnosť ich riešila v domácom kontexte a príprava konečného dokumentu často trvala niekoľko rokov. Rovnako zaujímavou témou bola aj otázka ako do evaluácií zainteresovať politikov. Skúsenosti zo starších členských štátov EÚ aj špecifiká nových krajín poskytli veľa inšpirácie pre budúce aktivity.


Navigácia 
ees nese

SES o.z. je od júla 2008 členom Siete evaluačných spoločností v Európe


EPDET 2017
Development Evaluation Training

Bratislava, 17.–22.9.2017

Prihláška za člena

1. rok členstva zdarma

verejna-politika

Štúdium na Ústave verejnej politiky FSEV UK pokrýva všetky aspekty evaluácie. Absolventi získavajú magisterský titul po ukončení dvojročného štúdia alebo certifikát univerzity o ukončení konkrétneho modulu.
viac info o štúdiu »

publikácia o evaluácii

home kontakt mapa-webu english

© 2010 Slovenská evaluačná spoločnosť (SES)