Evaluácia rozvojovej pomoci

Posted on Posted in Nezařazené

Svetové špičky v oblasti evaluácie rozvojovej pomoci školili účastníkov zo Slovenska a 10 ďalších krajín na týždňovom tréningu mini-IPDET v Mošovciach v dňoch 24.-29.10.2010. Mini-IPDET viedli lektori Ray C. Rist a Linda Morra Imas, ktorí podobný kurz v rozšírenej podobe pod názvom IPDET realizujú každoročne ako letnú školu na Carletone Univerzite v Ottawe v Kanade.

Príručka pre zadávateľov evaluácií

Posted on Posted in Novinky

Prinášame vám preklad príručky DeGEval-u. DeGEval – Gesellschaft fur Evaluation, je nemecko-rakúskou evaluačnou spoločnosťou, ktorej cieľom je zvýšiť profesionalizáciu evaluácie a poskytnúť rámec na  trvalú výmenu informácií všetkým zainteresovaným. Príručka DeGEval-u je určená pre zadávateľov evaluácií, v prvom rade v organizáciách a inštitúciách verejnej správy a cieľovou skupinou tejto publikácie sú predovšetkým ľudia, ktorí zodpovedajú za kontrolu, rozvoj […]