Slovenská evaluačná spoločnosť 


Slovenská evaluačná spoločnosť - přeskočit na navigaci

Konferencia Českej evaluačnej spoločnosti “Evaluace pro budoucnost” v Prahe 30.5.2012

Logo konferencie Českej evaluačnej spoločnosti Evaluace pro budoucnostČeská evaluačná spoločnosť pozýva na II. ročník odbornej konferencie „Evaluace pro budoucnost“.

Cieľom konferencie je reflektovať budúce výzvy a plány v oblastí evaluácií v kontexte smerovania štrukturálnych fondov EU a Zahraničnej rozvojovej spolupráce ČR. Konferencia chce definovať prierezové odporúčania pre rýchlejší a kvalitnejší prenos skúseností a inovatívnych nástrojov/postupov pre evaluačnú a rozvojovú prax a medzi aktérmi rozvoja navzájom.

Konferencia sa koná 30. mája 2012 v priestoroch Fakulty sociálních věd UK v Prahe 5 – Jinonicích. Informácie o programe, účastníckom poplatku, organizácii i on-line registráciu nájdete na http://www.czecheval.cz/index.php?id=59.

Ako bolo?
Konferencia Českej evaluačnej spoločnosti bola dôkazom toho, že časť českej verejnej správy pochopila užitočnosť evaluácií. Deklarovali to nie len riadiaci pracovníci ministerstiev svojou prítomnosťou a príspevkami v rámci prezentácií a diskusie, ale aj množstvo zadaní. Kým na Slovensku od začiatku roka nebolo vyhlásené žiadne verejné obstarávanie na evaluácie, naši českí susedia stihli vyhlásiť viac ako 35 súťaží. V tejto súvislosti je nutné podotknúť, že žiadna zo súťaží nebola vyhodnocovaná podľa jediného kritéria – ceny, ako je to obvyklé na Slovensku.
Čo dodať, snáď len držme si palce, aby sa už konečne aj u nás našli „šampióni“, ktorí pochopia, že evaluácie nie sú to, čo nás Európska komisia núti robiť, ale že je to skutočne nástroj, ktorý pri kvalitnom riadení a nastavení može priniesť dnes tak dôležité výrazné úspory verejných financií.


Navigácia 
ees nese

SES o.z. je od júla 2008 členom Siete evaluačných spoločností v Európe


EPDET 2017
Development Evaluation Training

Bratislava, 17.–22.9.2017

Prihláška za člena

1. rok členstva zdarma

verejna-politika

Štúdium na Ústave verejnej politiky FSEV UK pokrýva všetky aspekty evaluácie. Absolventi získavajú magisterský titul po ukončení dvojročného štúdia alebo certifikát univerzity o ukončení konkrétneho modulu.
viac info o štúdiu »

publikácia o evaluácii

home kontakt mapa-webu english

© 2010 Slovenská evaluačná spoločnosť (SES)