Konferencia Českej evaluačnej spoločnosti “Evaluace pro budoucnost” v Prahe 30.5.2012

Posted on Posted in Novinky

Logo konferencie Českej evaluačnej spoločnosti Evaluace pro budoucnostČeská evaluačná spoločnosť pozýva na II. ročník odbornej konferencie „Evaluace pro budoucnost“.

Cieľom konferencie je reflektovať budúce výzvy a plány v oblastí evaluácií v kontexte smerovania štrukturálnych fondov EU a Zahraničnej rozvojovej spolupráce ČR. Konferencia chce definovať prierezové odporúčania pre rýchlejší a kvalitnejší prenos skúseností a inovatívnych nástrojov/postupov pre evaluačnú a rozvojovú prax a medzi aktérmi rozvoja navzájom.

Konferencia sa koná 30. mája 2012 v priestoroch Fakulty sociálních věd UK v Prahe 5 – Jinonicích. Informácie o programe, účastníckom poplatku, organizácii i on-line registráciu nájdete na http://www.czecheval.cz/index.php?id=59.

Ako bolo?
Konferencia Českej evaluačnej spoločnosti bola dôkazom toho, že časť českej verejnej správy pochopila užitočnosť evaluácií. Deklarovali to nie len riadiaci pracovníci ministerstiev svojou prítomnosťou a príspevkami v rámci prezentácií a diskusie, ale aj množstvo zadaní. Kým na Slovensku od začiatku roka nebolo vyhlásené žiadne verejné obstarávanie na evaluácie, naši českí susedia stihli vyhlásiť viac ako 35 súťaží. V tejto súvislosti je nutné podotknúť, že žiadna zo súťaží nebola vyhodnocovaná podľa jediného kritéria – ceny, ako je to obvyklé na Slovensku.
Čo dodať, snáď len držme si palce, aby sa už konečne aj u nás našli „šampióni“, ktorí pochopia, že evaluácie nie sú to, čo nás Európska komisia núti robiť, ale že je to skutočne nástroj, ktorý pri kvalitnom riadení a nastavení može priniesť dnes tak dôležité výrazné úspory verejných financií.