Stretnutie členov siete evaluačných spoločností v Európe

Posted on Posted in Nezařazené

Piate stretnutie zástupcov evaluačných spoločností, ktoré sú združené v sieti pod názvom NESE, sa konalo 13. a 14. apríla 2011 v talianskom Trente.
Zástupcovia 11 evaluačných  spoločností  sa vzájomne informovali o realizovaných a prebiehajúcich aktivitách, ako aj o problémoch, ktoré členovia jednotlivých spoločností považujú za aktuálne a riešia. Veľmi inšpiratívna bola prezentácia aj diskusia, ktorá riešila etiku a štandardy v oblasti evaluácie. Etické princípy, štandardy a pravidlá sa čoraz častejšie stávajú témou diskusií na rôznych fórach, hlavne v súvislosti s profesionalizáciou evaluácie. Každá evaluačná spoločnosť ich riešila v domácom kontexte a príprava konečného dokumentu často trvala niekoľko rokov. Rovnako zaujímavou témou bola aj otázka ako do evaluácií zainteresovať politikov. Skúsenosti zo starších členských štátov EÚ aj špecifiká nových krajín poskytli veľa inšpirácie pre budúce aktivity.