Seminár o monitorovaní a evaluácií intervencií

Posted on Posted in Novinky

SES pripravila a realizovala školenie/semináre pre top manažment Ministerstva školstva a pre programových a projektových manažérov. Zamerané boli na monitoring a evaluáciu programov a projektov.

Slovenská evaluačná spoločnosť pripravila a realizovala školenie/semináre pre top manažment Ministerstva školstva a pre programových a projektových manažérov. Uskutočnili sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácií na Lamačskej 8/A v Bratislave. Zamerané boli na monitoring a evaluáciu programov a projektov.

Semináre sa uskutočnili v plánovanom termíne 29. a 30. júna 2009. Na základe skúseností SES a požiadaviek Ministerstva školstva boli rozdelené podľa cieľovej skupiny a obsahovo prispôsobené tak, aby čo najlepšie zodpovedali potrebám týchto skupín.

Prednášajúcim bol pán Olaf Rieper, ktorý pracuje ako riaditeľ výskumu pre Danish Institute of Governmental Research v Kodani. Je špecialistom v evaluačných metódach pre organizácie verejného sektora, autorom učebníc a skrípt o evalaučných praktikách a výskumných metódach. Realizoval evaluácie v rôznych oblastiach. Je spoluzakladateľom dánskej Evaluačnej spoločnosti a členom medzinárodnej výskumnej skupiny, ktorá sa zaoberá evaluáciou programov a politík (INTEVAL).

Oba semináre obsahovo pokrývali 6 hlavných tematických celkov:

  • globalizáciu evaluácie vo verejnom sektore,
  • hlavné dôvody na evaluáciu – zodpovedanie sa a poučenie,
  • evaluáciu ŠF v Dánsku,
  • monitorovanie výkonu,
  • kvalitu evaluácie, a
  • využitie výsledkov evaluácie.

Ku kvalite realizovaných seminárov prispeli účastníci svojimi otázkami, ktoré boli zodpovedané v rámci diskusie. Otázky boli zamerané na problematiku šírenia evaluačnej kultúry, monitoringu a zberu dát pre monitorovanie, vzťahu monitorovania a hodnotenia, príprave zadávacích podmienok pre evaluácie, príprave hodnotiacich otázok, výberu metódy a nástrojov hodnotenia, výberu hodnotiteľov, vypracovania hodnotiacej správy, jej následnej diseminácie a využitia.

Fotografie zo seminára 29. a 30.6.2009

kliknutím na fotografiu sa otvorí v novom okne vo väčšom formáte

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *