Hodnotenia kohéznej politiky v programovacom období 2014-2020

Posted on Posted in Nezařazené

Vo svojich návrhoch pre hodnotenia v programovacom období 2014-2020 zvýšila Európska komisia dôraz na hodnotenie na úrovni výsledkov. Aktuálny prehľad dokumentov v angličtine nájdete tu.