Databáza evaluácií

V rámci našej snahy zmapovať čo sa deje v rámci evaluácií v SR sme pre Vás pripravili databázu realizovaných evaluačných zadaní (xls, 97 kB) za roky 2006-2012, na základe údajov poskytnutých Úradom vlády a deviatimi ministerstvami.


Prvé „povinné“ evaluácie sa na Slovensku objavili ako súčasť EÚ financovaných programov. Kto ich pripravuje, riadi, akú majú kvalitu a či sú využívané, ostávalo záhadou. Ako SES sme preto prišli s iniciatívou zbierať tieto údaje a zhromažďovať ich v centrálnej databáze, za aktívnej spolupráce zodpovedných inštitúcií. Táto databáza by mala byť archívom dostupných evaluácií a informácií o nich, a poslúžiť ako nástroj pri príprave ďalších obstarávaní (napr. na kontrolu referencií, vyhľadávaní relevantných dodávateľov a pod. ). Toto predsavzatie sa nám nepodarilo plne realizovať. Databáza existuje, ale údaje získavame len na základe zákona o voľnom prístupe k informáciám, čo je náročné na čas a nie stopercentne spoľahlivé. Tento spôsob nám neumožňuje uverejniť všetky evaluačné správy (aj keď niektoré z nich nám ministerstvá na požiadanie zaslali), ale uvádzame len web adresu, ak je správa uverejnená. Údaje aktualizujeme raz ročne. Považujeme databázu za účinný prostriedok, ktorý zlepšuje transparentnosť na trhu s evaluáciami.