Príručka monitorovania a evaluácie

Príručku monitorovania a evaluácie intervencií financovaných z verejných zdrojov od Dagmar Gombitovej (Úvod do monitorovania a evaluácie) ako PDF dokument získate po zadaní Vašej e-mailovej adresy

Váš e-mail (povinné)